Home

Onjuistheden in het artikel in de Regiokrant van woensdag 6 mei.

In het artikel in de Regiokrant van woensdag 6 mei wordt melding gemaakt van een bezwaarschrift inzake het crematorium dat door de Drevencommissie zou zijn ingediend. Dat is niet juist. Zoals u eerder op deze website heeft kunnen lezen is de brief waarin de bezwaren zijn verwoord op persoonlijke titel verzonden door een aantal inwoners van de Dreven. Omdat binnen de wijk naast tegenstanders ook bewoners met andere standpunten wonen, heeft de Drevencommissie er uitdrukkelijk voor gekozen om niet 1 bepaald standpunt te gaan verdedigen; de Drevencommissie blijft onafhankelijk, maar wel faciliterend.

Omdat deze onafhankelijkheid voor de Drevencommissie van groot belang is (wij willen niet dat de indruk wordt gewekt dat we alleen het standpunt van een deel van de wijk vertegenwoordigen) hebben wij Dhr. Bos verzocht een en ander recht te zetten in de volgende editie van de krant.

Datum: 8 mei 2015

Nogmaals boomwortelproblematiek.

Het bomenprobleem in de Dreven is groot en er zijn helaas geen makkelijke oplossingen.
De Drevencommissie is in gesprek met de gemeente. De gemeente is bezig met het voorbereiden van een voorlichtingsavond voor de wijk. Zodra er meer over bekend is leest u het hier.

Datum: 27 april 2015

Verslag van de resultaten van de Groenstructuur-vragenlijst.

Naar aanleiding van het gemeentelijk rapport over groenvoorziening in onze gemeente en de voorlichting daarover, heeft de bewonerscommissie een enquête gehouden onder de wijkbewoners van onze mooie wijk De Dreven. Onderwerp was het meten van de mate van bereidwilligheid om als bewoner mee te werken aan de groenvoorziening in De Dreven. De enquête is door 74 personen ingevuld en dat is een mooie score. De uitkomst van de enquête biedt voor de bewonerscommissie meer dan voldoende aanknopingspunten om met de gemeente in discussie te gaan. Het volledige verslag van de resultaten leest u HIER.

Datum: 27 april 2015

Groenstructuurplan en Crematorium

De vragenlijst over het groenstructuurplan is inmiddels gesloten. Wij bedanken iedereen voor het invullen. De resultaten worden op dit moment verwerkt en er zal binnenkort een verslag op de website geplaatst worden.
Intussen is door de tegenstanders van het te bouwen crematorium een brief met bezwaren naar de gemeente gestuurd. Deze brief  kunt u HIER lezen.

Datum: 21 april 2015

Klik HIER voor oudere berichten.