Home

Verslag van Bewonersavond boomvervanging Acacialaan en Cypressenlaan.

Ruim 60 bewoners van de Acacialaan, Cypressenlaan en enkele andere straten waren donderdagavond 14 januari aanwezig in de Vredekerk. Zij kregen uitleg over de bomenproblemen in onze wijk door hr. Kievitsbosch – domeinbeheerder Groen IBOR. Aan de hand van een uitstekende presentatie werden de problemen geschetst en mogelijke oplossingen aangedragen. Zie de presentatie van de gemeente HIER

Voor de Acacialaan is het voorstel: volledige kap en herplant in overleg met de individuele bewoner. De aanwezige bewoners reageerden hierop met algemene instemming. Voor half maart zullen de bomen worden gekapt en voor eind mei nieuwe bomen geplant. Welke bomen dat worden staat nog open.

Dhr. Kievitsbosch zal een aantal voorbeelden van straatbeelden mailen met verschillende boomsoorten, categorie 2, hoogte max. 25 m. De bomen worden voorzien van wortelwerende schermen. Ook de trottoirs worden herstraat waar nodig. 

Voor de Cypressenlaan, waar een aantal bewoners bezwaren hadden ingediend tegen de inmiddels ingetrokken aanvraag voor een kapvergunning, werden een viertal opties gegeven.

Na de uitleg van elke optie werd ook hier met algemene stemmen gekozen voor totale kap ineens, behoudens de bomen aan de vijverzijde. Omdat deze straat binnen de groenstructuur valt, moet hiervoor een kapvergunning worden aangevraagd. Tegen deze aanvraag hebben belanghebbenden de mogelijkheid te protesteren. Het doel is hier kappen na half juli en herplant voor eind december. Ook voor de Cypressenlaan zullen een aantal voorbeelden van straatbeelden met verschillende boomsoorten voor herplant naar de bewoners worden gemaild. 

Mocht er al schade zijn aan oprit, riool of fundament, dan is het advies de gemeente aansprakelijk te stellen.

Andere straten in de wijk volgen later. Zoals bijvoorbeeld de Lindenlaan onder de hoogspanningslijnen, waar TenneT eist dat bomen gesnoeid/gekapt worden om de veiligheid te waarborgen. 

Er zal, indien gewenst, t.z.t. een nieuwe informatieavond worden georganiseerd waar de definitieve plannen zullen worden gepresenteerd. 

Vragen en/of opmerkingen kunnen direct naar gkievitsbosch@slochteren.nl  gemaild worden.

Datum: 18 januari 2016

Klik HIER voor oudere berichten.