Home

Gasthuis

Wij ontvingen van Bert Kolk, namens het bestuur van het te realiseren van het Gasthuis aan de Kerkstraat in Hoogezand, een uitgebreide nieuwsbrief. Hierin leest u alles over de voortgang,  hoe u het Gasthuis kunt steunen en meer. Lees de hele nieuwsbrief HIER.

Datum: 26 januari 2015

Overlast van boomwortels in De Dreven

Enkele weken geleden is door een groep bewoners van de Acacialaan een brief aan de gemeente gestuurd over de problematiek  van de boomwortels die schade aanrichten aan trottoirs, straten en opritten. Deze problemen gelden overigens niet alleen voor de Acacialaan, maar ook voor veel andere straten, zoals bijvoorbeeld de Cypressenlaan, de Beukenlaan enz.

Inmiddels is er een antwoord van de gemeente. Het komt er op neer dat de gemeente de problemen onderkent en nadenkt over hoe deze opgelost kunnen worden. Het is echter geen eenvoudige kwestie zoals u  HIER  kunt lezen. Het is de bedoeling om komende weken intern een beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden. In januari wil de gemeente vervolgens een overleg met de bewonerscommissie plannen om mogelijke alternatieven en vervolgstappen te bespreken.

Het standpunt van de bewoners van de Acacialaan is dat een deel van de bomen door de gemeente al vervangen zijn door een ander type acacia en zij zouden dit ook graag zien voor de rest van de straat. De overlast zou daardoor al een stuk verminderen. Dit is echter natuurlijk nog geen oplossing voor de overige straten.

Ideeën en suggesties

De bewonerscommissie heeft de uitnodiging voor het overleg met de gemeente in januari inmiddels aangenomen. Wij willen graag uw mening over dit onderwerp weten. Graag ontvangt de bewonerscommissie uw ideeën en suggesties uiterlijk halverwege januari, zodat wij deze kunnen meenemen in ons gesprek met de gemeente. 
Stuur uw reacties naar Harry Tepper ( harry.tepper@drevenbos.nl )

De  Drevencommissie

Datum: 8 december 2014

Herfst in de Dreven.

De bladeren verkleuren weer en in sommige straten, zoals de Lindenlaan is het meeste blad al van de bomen verdwenen. Je hoeft niet eens naar het bos om de mooiste paddenstoelen te zien.
De bovenstaande exemplaren staan zomaar langs de weg in de Beukenlaan en in de middenberm van de Lindenlaan.

Datum: 17 november 2014